Pani Renata 2013

Agnieszka Głód / Wacław Marat / Magda Michałowska Czerwiec 2013 praca zaliczeniowa w Pracowni Mutlimedialnej Kreacji Artystycznej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie Opieka: prof. Stanisław Wieczorek, dr. Jakub Wróblewski

"golenie nóg"
Na podstawie przygotowanego materiału video, wszystkie klatki zostały wyczyszczone, a następnie wydrukowane. Na wydrukach zostały narysowane właściwe klatki animacji. 
drukowane były po 4 klatki na jednym arkuszu a4
poddruk był w kolorze niebieskim, jak i papier. ułatwiało to usunięcie w dalszej produkcji
Back to Top