Pocztówki z Warszawy / Postcards from Warsaw

Pocztówka z Warszawy - ilustracja zadanych zdań. Zadanie w Pracowni Ilustracji na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

"Czemu Pałac Kultury zniknął?"
"Co znaleźli kopiąc metro?"
"Dlaczego Syrenka Warszawska zmieniła fryzurę?"
Back to Top